Vår driftmiljö

Vår centrala driftmiljö består av ett homogent datacenter som lever i två geografiskt separerade datahallar, i ett flertal kraftfulla servrar med tillhörande SAN som disklagringsyta. Alla säkerhetsbackuper lagras på ett från datacentret fristående disksystem för backuplagring. Kommunikationslänken mellan datahallarna i Sundsvall och Härnösand har en kapacitet på 1Gbit/s.

I datacentret använder vi oss av VMware som virtualiseringsplattform med VMotion som vid behov flyttar virtuella servrar under drift mellan fysiska värdservrar. Det innebär att vi kan utföra underhåll på våra fysiska värdservrar utan att er virtualiserade produktionsmiljö påverkas. Vid en katastrofsituation kan vi starta upp hela produktionsmiljöer i vår DR-site.

I Sundsvall finns vår primära drifthall, all data replikeras regelbundet till vår DR-Site (Disaster Recovery) i Härnösand.

Backup och replikering verifieras regelbundet och återläsningstester görs enligt fastställd rutin.